Jeg er – også – biavler

Der er gået #BEETOO i biavlen. Måske ikke som i #metoo-bevægelsen, men alligevel. Vi biavlere er – også – på vagt overfor hannerne/dronerne, der stort set ikke laver andet end at befrugte dronninger, kæle for hende i hendes lange æglægningsperiode, hvor hun skal have lagt 200000 æg, tiltrække varroa-mider og i øvrigt æde os ud af huset. Droner fylder meget, forbruger meget og laver stort set ingenting – ja, ikke?

Mine bistader i Provstegade i Rønne

Men altså – jeg er også biavler. #JEG ER – er det nye sort. Og der er kommet mange nye biavlere til. Det er blevet #TRENDY at være biavler. Måske ikke på erhvervsbiavlerniveau, men på hobby/villa niveau med ét til to bistader på et godt sted i haven med flyvebrædtet lige i snotten på I østen stiger solen op. På begynderkurserne har vi således hvert år haft fuldt hold – og endda altid flere på venteliste. Gode, engagerede, virkelystne kolleger, som vi skal forstå at holde i gang, at opmuntre, at videreuddanne til hele tiden bedre biavlere. Det er også en del af filosofien bag vore tirsdags- og lørdagsmøder i sæsonen. Udover det hyggelige, at vi mødes omkring bierne i en af vore private bigårde, også det sociale, at vi får snakket og udvekslet erfaringer over kaffe og te og kage.

Med biavlerforeningen på tur

Var det ikke en idé at være med

bornholmsbiavl.dk